Synonymer.no

gripe til

Meningsgruppe: 1

anlegge

anspenne

anvende

avbenytte

behandle

behov

behøve

benytte

betjene seg av

bruke

disponere

dra fordel av

dra nytte av

gjøre bruk av

ha bruk for

henvende

henvende seg til

mangle

nytte

oppsøke

søke til

ta fornuften fangen

ta i bruk

ta til

trenge

ty til

utnytte

Meningsgruppe: 2

anlegg
© Wild Wild Web 2012