Synonymer.no

gripe om seg

Meningsgruppe: 1

bre

breisle

drysse

spre

Meningsgruppe: 2

forplante

kolportere

spre seg

utbre

vinne utbredelse

Meningsgruppe: 3

blomstre opp

bre seg

ekspandere

ese

florere

gro

intensiveres

legge en alen til sin vekst

skyte i været

tilta

vokse

Meningsgruppe: 4

auke
© Wild Wild Web 2012