Synonymer.no

gripe an

Meningsgruppe: 1

angripe

anlegge

anstifte

bearbeide

begynne

berede

bruke

debutere

dyrke

etablere

fare frem mot

fare med

fare over

forgude

gi seg i kast med

gi seg til

gjennomgå

grunne

grunnlegge

gå i gang

handsame

håndtere

igangsette

initiere

innlate seg på

innlede

innvie

intonere

introdusere

istemme

iverksette

kjøre i gang

lansere

manipulere

manøvrere

nedsette

omgås

oppgi

opprette

pleie

prosessere

sette i gang

skjøtte

starte

starte opp

stelle

stelle med

ta hull på

ta seg av

tenke

tilberede

åpne

Meningsgruppe: 2

behandle
© Wild Wild Web 2012