Synonymer.no

grepet ut av luften

Meningsgruppe: 1

atmosfære

det blå

eter

luft

Meningsgruppe: 2

aero-

behandle som luft

fabrikkere

falsk

fingere

fingert

finne

finne på

forestille

imaginær

lette stemningen

luft-

lyve

miljø

oppdikte

oppdiktet

oppkonstruere

oppkonstruert

overse

pneumatisk

påtatt

rense luften

simulere

stemning

virke befriende

ånd
© Wild Wild Web 2012