Synonymer.no

grense

Meningsgruppe: 1

adskillelse

aldeles

ansats

apartheid

atskillelse

barriere

begrensning

beit

belegg

besetning

beskytte

beslag

bise

blonde

bløff

bom

bord

bredd

brem

brett

brugde

bryn

bryn egg fals

bunn

dele

demarkasjonslinje

disk

distinksjon

divergens

drøy

egg

ekspedisjon

ende

fals

fas

flange

flens

fold

forskjell

forsvare

frise

garnering

gesims

gjerde

grad

grenselinje

grenseskjell

hinder

hindring

hjørne

jare

kant

kløft

kolossal

korsvei

landegrense

landemerke

limes

limit

linje

linning

list

marg

markeskjell

meget

nedkomstdato

over alle grenser

periferi

puss

på grensen

rabatt

rand

rein

rekkverk

rip

ripe

risp

rist

segregasjon

side

skille

skillelinje

skillevei

skjell

skranke

sondring

spalte

spiss

splittelse

staff

stang

stengsel

strek

stripe

søm

topp

tre i skranken for

tvetydig

vesen

vette

ytterkant

Meningsgruppe: 2

avgrensing


Andre relevante treff:

grenseløs

avgrense

grense til

begrense

grenseverdi

grenselinje

begrenset

avgrenset

tregrense

grenseskjell

grenseløshet

ubegrenset

skoggrense

tilgrensende

grensen

landegrense

grenser mot null

grenseoverskridende

over alle grenser

ligge på grensen til

på ytterste grense

som ligger i grenseland

innenfor mulighetens grenser
© Wild Wild Web 2012