Synonymer.no

gremmelse

Meningsgruppe: 1

anfektelse

anger

bedrøvelse

beklagelse

bekymring

bot

botferdighet

elendighet

fortrytelse

fortvilelse

gråt

gråt og tenners gnidsel

gråt og tenners gnissel

harm

hjemsøkelse

håpløshet

kummer

kval

kvide

lidelse

malurt

martyrium

melankoli

motgang

nag

nedslåtthet

nedstemthet

nød

pasjon

pine

plage

prøvelse

pønitens

ri

ruelse

samvittighetsnag

smerte

sorg

sut

sørgmodighet

trege

tristesse

tristhet

tyngsel

tårer

ulykke

ve

vemod

ynk
© Wild Wild Web 2012