Synonymer.no

gremme seg

Meningsgruppe: 1

angerfull

angergiven

angre

angrende

attre seg

avsverge

bebreide seg

bebreide seg selv

bedrøve

begråte

beklage

botferdig

brødebetynget

bøte

fortryde

fortryte

få angre

føle anger over

gjøre bot

gremme

gå i seg selv

harme

krype til korset

ombestemme seg

skamfull

skyldbetynget

skyldbevisst

sønderknust

sørge

sørge over

trege

være lei for

ønske ugjort
© Wild Wild Web 2012