Synonymer.no

greie ut

Meningsgruppe: 1

anskueliggjøre

avklare

avsløre

begrunne

belyse

bringe

bringe klarhet

bringe klarhet i

bringe rede i

demonstrere

eksegere

finne ut av

forklare

fortolke

fremstille

gjøre det klart for

kaste lys over

klargjøre

klarlegge

klarne

komme til bunns i

kommentere

løse

meddele

nøste opp

oppklare

opplyse

presisere

redegjøre for

si

tolke

tyde

tydeliggjøre

utdype

utlegge

utrede

utvikle

vise

vitne
© Wild Wild Web 2012