Synonymer.no

granskende

Meningsgruppe: 1

bedømme

besiktige

betrakte

dømmesyk

eklektisk

forske

forskende

gjennomgå

granske

inkvisitorisk

inspisere

kontrollere

kritisk

legge under lupen

prøve

prøvende

ransake

ransakende

rette søkelyset mot

sensurere

sikte

skeptisk

studere

søke

teste

undersøke

undersøkende

utforske

visitere

vurderende

Meningsgruppe: 2

akutt
© Wild Wild Web 2012