Synonymer.no

granske

Meningsgruppe: 1

avsøke

avveie

bedømme

beflitte seg på

behandle

beregne

bese

besiktige

bestrebe seg på

betrakte

drøfte

dømme

eksaminere

eksperimentere

etterforske

fiksere

filtrere

finne ut

fordype

fordype seg i

forske

forskende

forsøke

freste

friste

gjennomarbeide

gjennomgå

gjennomsøke

gjennomtenke

granskende

gå etter i sømmene

gå manngard

harpe

heime

iaktta

ikke la være uprøvd

inspisere

kneble

kontrollere

kritisere

kritisk

legge under lupen

lese

lete

lete igjennom

lære

mønstre

oppdage

overveie

probere

prøve

prøvende

ransake

ransakende

rette søkelyset mot

revidere

rote

røyne

se

se på

sensurere

sikte

sile

sjekke

skjønne

snoke

speide

studere

søke

søkelys

ta for seg

teste

tilstrebe

tråle

undersøke

utforske

visitere

vokte på

vurdere

øyefare

Meningsgruppe: 2

analysere

befare

diagnostisere

dissekere

eklærere

eksplorere

endevende

etterse

finkjemme

forhøre seg

forvisse

føle på tennene

gjennomse

gå noe etter i sømmene

investigere

kartlegge

lodde

observere

rekognosere

røkje etter

saumfare

sette under lupen

sondere

undersøkende

utspeide


Andre relevante treff:

gransker

granskende
© Wild Wild Web 2012