Synonymer.no

granngivelig

Meningsgruppe: 1

akkurat

avpasset

bestemt

bokstavelig

bokstavrett

bokstavtro

detaljert

distinkt

eksakt

fin

finmasket

forseggjort

hårfin

i klartekst

konsis

korrekt

leselig

lettlest

markant

markert

matematisk

med rene ord

millimeter-

minutiøs

naturtro

nitid

noggran

nøyaktig

nøye

omhyggelig

ordentlig

ordrett

pertentlig

presis

punktlig

på en prikk

på håret

på millimeteren

på slaget

på streken

pålitelig

påpasselig

påtagelig

regelrett

rigorøs

riktig

skjellig

slavisk

stringent

synlig

til å ta og føle på

tro

tydelig

utførlig

utpreget

uttalt

uttrykkelig

utvetydig

à point

Meningsgruppe: 2

aldeles
© Wild Wild Web 2012