Synonymer.no

grad

Meningsgruppe: 1

affære

anliggende

ansats

anseelse

arrangement

art

av høy rang

avdeling

avsnitt

avstand

begrensning

beit

belegg

besetning

beslag

betydning

bise

blonde

bløff

bord

bredd

bredde

brem

brett

brugde

bryn

bryn egg fals

byks

del

dimensjon

dimensjoner

domensjon

dybde

egg

ekstensjon

enhet

epoke

etappe

etasje

fals

fas

fase

fjed

flange

flatemål

flens

fold

forandring

forbindelse

fordeling

forhold

format

forslå

fottrinn

fremragende

frise

garnering

gesims

gjøre en rangen stridig

gjøre monn

grense

hjørne

hulmål

høyde

innhold

instans

jare

jevnhøyde

kaliber

kant

kapasitet

kategori

kegel

klasse

konkurrere

kunne måle seg med

kvalitet

lengde

lengdemål

linje

linning

list

losje

marg

mektighet

mellomværende

mengde

modulus

monn

mål

målestokk

nivå

norm

nummer

omfang

område

orden

pas

periferi

periode

plan

porsjon

proporsjon

proporsjoner

punkt

puss

rabatt

rand

rang

rang samfunn

register

rein

rekkevidde

relasjon

rip

ripe

ruv

sammenheng

side

skala

skritt

slektskap

sortering

spenn

spennvidde

stade

stadium

staff

stand

standard

standpunkt

steg

stilling

strek

størrelse

søm

trinn

tykkelse

utbredelse

utstrekning

verdighet

vidde

volum

ås

Meningsgruppe: 2

anstrøk


Andre relevante treff:

grade

gradert

gradere

gradvis

gradient

gradbøye

gradmerke

gradestokk

ryggrad

degradere

oppgradere

nedgradere

retrograd

oppgraderte

doktorgrad

varmegrader

breddegrad

anterograd

mastergrad

i høy grad

bachelorgrad

til de grader

kandidatgrad

magistergrad

lisensiatgrad

akademisk grad

universitetsgrad

til en viss grad

gjennomsnittsgrad

økonomisk ryggrad

pålitelighet ryggrad
© Wild Wild Web 2012