Synonymer.no

grønt lys

Meningsgruppe: 1

carte-blanche

frie hender

fritt slag

handlefrihet

uinnskrenket fullmakt

Meningsgruppe: 2

adgang

atkomst

bemyndigelse

bevilling

bifall

carteblanche

fullmakt

grønn

kongebrev

konsesjon

lisens

lov

løyve

ny

orlov

permisjon

samtykke

tillatelse

uerfaren

umoden

Meningsgruppe: 3

gi klarsignal til


Andre relevante treff:

gi grønt lys for
© Wild Wild Web 2012