Synonymer.no

godtgjøre

Meningsgruppe: 1

anskueliggjøre

anvise

argumentere

argumentere for

attestere

autorisere

avgjøre

begrunne

begrunnet

bekrefte

bemerke

besegle

bestemme

bevise

bevitne

billig

bringe på det rene

demonstrere

dokumentere

fastslå

forevise

forfekte

forklare

føre bevis for

gasjere

grunngi

heimle

hevde

hjemle

iaktta

illustrere

klargjøre

klarlegge

konstatere

legge for dagen

legitimere

manifestere

motivere

notere seg

oppdage

opplyse

orientere

poengtere

presisere

prove

påpeke

påvise

redegjøre for

rettferdiggjøre

sannsynliggjøre

si

skildre

stadfeste

støtte

syne

tilkjennegi

underbygge

utgreie

verifisere

vise

vitne om

Meningsgruppe: 2

avlønne


Andre relevante treff:

godtgjørelse

kostgodtgjørelse
© Wild Wild Web 2012