Synonymer.no

godta

Meningsgruppe: 1

adoptere

agreere

akkreditere

akseptere

akte

anerkjenne

anta

approbere

attestere

autorisere

avfinne seg med

avtale

bekrefte

bemyndige

bevitne

bifalle

billige

endossere

erkjenne

estimere

etterkomme

fagne

finne seg i

forsone seg med

gi lov

gi sitt samtykke til

gi tilgang

gjøre gyldig

godkjenne

godkjent

gå inn på

gå med på

hilse velkommen

honorere

hylle

innrømme

innvilge

kanonisere

kjennes ved

klarere

klubbe igjennom

knesette

legitimere

motta

overta

parafere

prise

påtegne

ratifisere

ratihabere

respektere

rose

samstemme i

samtykke i

sanksjonere

si ja til

slå til

stadfeste

strø sand på

støtte

ta bølgen

ta for god fisk

ta mot

ta til følge

ta vedkommende på ordet

tillate

tilstå

tiltre

tro

tro på

trykke til sitt bryst

underskrive

undertegne

vedgå

vedkjenne seg

vedta

verifisere

ville

være med på

ære

ønske

Meningsgruppe: 2

akkviescere


Andre relevante treff:

godtakbar
© Wild Wild Web 2012