Synonymer.no

godt

Meningsgruppe: 1

ansett

Meningsgruppe: 2

bra

brukbar

egnet

fagmessig

fint

flott

fordelaktig

formålstjenlig

fullgod

gagnlig

grei

gunstig

nyttig

positivt

rett

riktig

skikket

tilbørlig

tilfredsstillende

tjenlig

verdifull

verdig

Meningsgruppe: 3

beredvillig

frivillig

gjerne

gladelig

godvillig

ikke ugjerne

med fornøyelse

med glede

på første ordet

snarbedt

stadig

utvungen

villig

villig vekk

Meningsgruppe: 4

alltid


Andre relevante treff:

godta

godte

godter

godteri

godtykke

godtfolk

godt hode

godt hold

godt øye

godt likt

godt folk

godtakbar

godt mål

godte seg

godtroende

godtemplar

godtkjøps

godtgjøre

godt mulig

godt humør

godt og vel

for godt

smågodt

ha godt av

i godt hold

godtgjørelse

godtkjøpsvare

sove godt

enda godt

i godt humør

et godt øye

et godt parti

jevngodt med

som godt var

godt som

et godt stykke

kan godt hende

ligge godt an

godt sammen

et godt øye til

kort og godt

forgodtbefinnende

være godt for

ha godt sovehjerte

be om godt vær

kostgodtgjørelse

gjøre godt igjen

finne for godt

ha et godt øye til

gjøre det godt

trives godt eller dårlig

legge inn et godt ord

gjøre et godt inntrykk på

legge inn et godt ord for
© Wild Wild Web 2012