Synonymer.no

godkjent

Meningsgruppe: 1

akseptabel

anstendig

anvendelig

brukbar

godtakbar

gyldig

holdbar

ikke verst

noenlunde

overkommelig

passabel

plausibel

rimelig

saliggjørende

tilfredsstillende

tålelig

Meningsgruppe: 2

agreere

akseptere

anerkjenne

anta

approbere

attestere

autorisere

autorisert

autoritativ

bekrefte

bevitne

bifalle

billige

edsvoren

embetsmessig

endossere

gi sitt samtykke til

godkjenne

godta

hylle

innrømme

innvilge

kanonisere

knesette

offentlig

offisiell

parafere

påtegne

ratifisere

ratihabere

samstemme i

samtykke i

sanksjonere

stadfeste

strø sand på

støtte

ta for god fisk

ta til følge

tiltre

underskrive

undertegne

vedta

verifisere

være med på

Meningsgruppe: 3

anerkjent

approbert

bekreftet

lovfestet

stadfestet
© Wild Wild Web 2012