Synonymer.no

godkjenne

Meningsgruppe: 1

adoptere

agreere

akkreditere

akseptere

akte

aktuell

anerkjenne

anta

applaudere

approbere

attestere

aur

autorisere

autorisert

avfinne seg med

avtale

bakke opp

bedyre

beedige

befeste

begynne i

bejae

bekjenne

bekjenne seg til

bekjenne seg til

bekrefte

bekrefte seg

bemyndige

besegle

bestyrke

bevise

bevitne

bifalle

billige

bindende

edsvoren

endossere

erkjenne

erklære kompetent

estimere

etterkomme

fagne

feire

finne seg i

forsikre

forsone seg med

forstå

forsvare

forvisse seg

fremme

følge

gangbar

garantere

gi grønt lys for

gi klarsignal

gi klarsignal til

gi lov

gi sitt samtykke til

gi tilgang

gild

gjengs

gjøre fast

gjøre gyldig

godkjent

godta

gyldig

gå inn på

gå med på

harmonere

hjelpe

holde med

holde stikk

honorere

hylle

imøtekomme

innføre

innrømme

innvilge

innvilge i

introdusere

istemme

kanonisere

kjennes ved

klarere

klubbe igjennom

knesette

konfirmere

konstantere

konstatere

la

la det bli en forunt

la skje

legalisere

legitimere

lovfeste

lovlig

løpe ut i sanden

medgi

mislykkes

motta

nære

offentlig

offisiell

oppelske

oppfylle

oppmuntre

oppta

overdra

overta

overvære

parafere

på sand

påberope seg

påtegne

ratifisere

ratihabere

respektere

rette opp

rettskraftig

samstemme

samstemme i

samtykke

samtykke i

sand

sanksjonere

sanne

sekundere

si ja til

skore

slutte seg til

slå til

sponse

stadfeste

stadfestet

stemme for

strø sand på

styrke

stå ved

støtte

støtte seg til

ta for god fisk

ta imot

ta til følge

ta vedkommende på ordet

tilegne seg

tillate

tilstede

tilstå

tiltre

tre støttende til

tro på

trykke til sitt bryst

underkaste seg

underskrive

understøtte

undertegne

unne

usikker

uttale seg til fordel for

valent

valid

vedgå

vedkjenne seg

vedstå

vedta

verifisere

vidimere

vitne

være med på

Meningsgruppe: 2

falle i fisk


Andre relevante treff:

godkjennelse
© Wild Wild Web 2012