Synonymer.no

gjerning

Meningsgruppe: 1

abonnement

action

affære

aksjon

akt

aktivitet

anliggende

ansettelse

arbeid

arbeide

avrop

bane

bedrift

befatning

beskjeftigelse

bestemmelse

bestilling

bragd

bransje

bravade

brød

byrde

dont

drift

dåd

embete

emploi

erverv

fag

flid

foretagende

forhåndsbestilling

formål

forretning

fortjeneste

funksjon

geskjeft

gjøremål

handling

heksekunst

heltedåd

heltegjerning

håndtering

håndverk

innsats

jobb

kall

kallelse

kamp

karsstykke

karsverk

kondisjon

kunststykke

levebrød

levevei

linje

livsgjerning

livsoppgave

livsstilling

løpebane

malum

mandat

meritter

mesterstykke

mesterverk

metier

misjon

næring

operasjon

oppdrag

oppgave

plass

plikt

post

praksis

prestasjon

profesjon

prosess

rolle

sak

sette hjulene i gang

skritt

stilling

storverk

syssel

sysselsetting

tilskyndelse

tiltak

tjeneste

trade

trang

verk

verv

virke

virksomhet

yrke

åverk

ærend

Meningsgruppe: 2

foranstaltning


Andre relevante treff:

ugjerning

gjerningsord

gjerningsmann

illgjerning

misgjerning

ugjerningsmann

livsgjerning

kjensgjerning

guds gjerning

heltegjerning

illgjerningsmann

redselsgjerning

skjenselsgjerning

mørkets gjerning

mørkets gjerninger

på fersk gjerning

forretning gjerning

gripe på fersk gjerning
© Wild Wild Web 2012