Synonymer.no

gjerne

Meningsgruppe: 1

alltid

alminnelig

antagelig

antageligvis

antakelig

atter og atter

endog

eventuell

flittig

for det meste

formodentlig

fortrinnsvis

gang på gang

gjennomgående

godt mulig

helst

hyppig

i alminnelighet

i ett kjør

i regelen

idelig

ikke sjelden

jamt og samt

jevnlig

kan godt hende

mangen gang

mer enn en gang

mest

muligens

mye

ofte

oftest

rett som det er

rimeligvis

sannelig

sannsynligvis

sedvanligvis

sent og tidlig

sikkert

som regel

stort sett

titt

trolig

uavlatelig

ustanselig

vanligvis

ventelig

Meningsgruppe: 2

av egen kraft

Meningsgruppe: 3

alltids

da

i det minste

iallfall


Andre relevante treff:

ugjerne

gjerne se

ikke ugjerne
© Wild Wild Web 2012