Synonymer.no

gjennomskue

Meningsgruppe: 1

angi

avdekke

avduke

avlese

avsløre

avsløre seg

avslørende

begripe

bestemme

betegnende

bli klar over

blotte

blottlegge

blottstille

brette ut

bringe for en dag

bunn

demaskere

demaskert

dupere

ende

erfare

erkjenne

falle over

fatte

finne

finne ut

fordøye

fornemme

forråde

forsnakke seg

forstå

forsøke

få inn i hodet

få kontakt med

få rede på

få tak i

få øye på

få øynene opp for

følge

grave frem

grundig

grunn

gå til bunns i

hente frem

hitte

hyper-

iaktta

innrømme

innse

kapere

karakteristisk

kjenne

komme over

komme til bunns i

konstatere

legge for dagen

legge sammen to og to

lete seg fram til

lokalisere

lukte lunta

lære

merke

minimum

møte

naken

nemme

nå frem til

oppdage

oppfatte

oppfinne

oppklare

opplysende

oppnå

oppspore

påvise

ramle over

regne ut

rulle opp

røpe

se

se fordype seg i

se til bunns i

sette seg inn i

skaffe

skjønne

slutte

snuse opp

spore opp

støte på

talende

tenke seg til

til bunns

treffe

typisk

underlag

utlevere

vinne

vinne frem til

vise

vise sitt sanne ansikt

vite

være med

åpen

åpenbare

Meningsgruppe: 2

bemerke

bli berømt

bli kjent

bli oppdaget

bli var

detektere

få rede på

ha sitt gjennombrudd

komme etter

komme for en dag

lukte lunten

observere

slå igjennom
© Wild Wild Web 2012