Synonymer.no

gjennomgripende

Meningsgruppe: 1

alvorlig

avgjørende

avsluttet

bestå av

betydelig

betydningsfull

dekke inn

dyptgripende

dyptgående

ettertrykkelig

favne

forsvarlig

fra A til Å

full

fullkommen

fullstendig

fyldig

ganske

gjennomført

gjennomgående

god

grundig

hel

helt og holdent

i dybden

inkludere

innbefatte

innebære

inneholde

inneslutte

inngripende

inngående

inntrengende

komplett

konsekvent

kraftig

mangesidig

med hud og hår

metodisk

minutiøs

nøye

omfangsrik

omfatte

omfattende

omhyggelig

omstendelig

ordentlig

radikal

ren

reservasjonsløs

romme

samfull

solid

spenne over

statarisk

stor

systematisk

ta med

telle

til bunns

til gagns

total

ubeskåret

ublandet

ubrutt

udelt

urørt

uskiftet

ut og inn

utførlig

utslagen

uttømmende

vid

vidløftig

ytterliggående

Meningsgruppe: 2

autoritativ

Meningsgruppe: 3

rabulistisk

rothuggersk

Meningsgruppe: 4

venstre-

venstrevridd
© Wild Wild Web 2012