Synonymer.no

gjennomgang

Meningsgruppe: 1

adgang

allé

atkomst

autostrada

avsnitt

bilvei

defilé

del

farvann

ferdselsåre

ferdselsåre

fjellovergang

gang

gate

gjennomfart

gjennomreise

hovedvei

hulvei

korridor

korridor-

kurs

landevei

mannen i gata

motorvei

overgang

pass

passasje

promenade

publikum

riksvei

rute

sidevei

smau

smug

sti

strekning

transitt

tråkk

tråkk

tunnel

tømmervei

tømmervei

underhånden

veg

vei

veit

Meningsgruppe: 2

gjennomlesning


Andre relevante treff:

gjennomgangs-

gjennomgangstema

gjennomgangsmelodi
© Wild Wild Web 2012