Synonymer.no

gjenklang

Meningsgruppe: 1

affinitet

analog med

analogi

anerkjennelse

anklang

approbasjon

attraksjon

balanse

begrep

bifall

billigelse

deltakelse

dragning

endrektighet

enighet

erkjennelse

etterklang

fellesskap

finne tonen

forbrødring

forenlig med

formlikhet

fornemmelse

forståelse

gehør

gjennombrudd

gjennomslag

gjenpart

gjensidig åpenhet

godhug

godkjennelse

godkjenning

goodwill

harmoni

helning

hjerte

hjertelag

i overensstemmelse med

i pakt med

i samsvar med

identitet

ifølge

innføling

innlevelse

klang

konformitet

kongruens

konsekvens

konsensus

kopi

korrelasjon

korrespondanse

likevekt

likhet

lyd

medfølelse

medhold

medlidenhet

minne

motsvarighet

overensstemmelse

overensstemmende med

parallellisme

proporsjon

proporsjonalitet

resonans

respons

samforstand

samfølelse

samhøve

samklang

samsvar

samtykke

sanksjon

stemme

symmetri

sympati

tilknytning

tillatelse

tillit

tilslutning

tiltrekning

toleranse

velsignelse

velvilje

vennlighet

vennskap

åndsfellesskap

åpenhet

ømhet

Meningsgruppe: 2

atterljom
© Wild Wild Web 2012