Synonymer.no

gjengjeld

Meningsgruppe: 1

apanasje

avløsning

avstraffelse

belønning

betaling

blodhevn

bonifikasjon

bot

demurrage

dom

drikkepenger

driks

ekvivalens

emolument

ersatz

erstatning

etterligning

etterslep

fengsel

finnerlønn

fortjeneste

frihetstap

fyllest

gebyr

gjengjeldelse

gjenytelse

godtgjørelse

grein

hefte

hevn

hevne

honorar

hyre

indemnitet

inndragning

innkomst

kaplak

kompensasjon

kunstig lem

kurtasje

lønn

lønn som forskyldt

lønning

mottrekk

motytelse

mulkt

nemesis

nøye seg med

oppreisning

primasj

protese

provisjon

pryl

refaktie

refselse

refusjon

rehabilitere

rekognisjon

remburs

rente

represalier

retaliasjon

retorsjon

retribusjon

rett

rettferdighet

revansje

salær

sanksjon

satisfaksjon

si takk for seg

skadebot

skadeserstatning

skadesløshold

skadesløsholdelse

slaveri

slutte

sold

spiss

sportel

straff

straffedom

substitutt

surrogat

ta hevn

ta revansje

ta til takke med

takk

takksigelse

til pass

tukt

tuktelse

utligning

vartpenger

vederlag

vendetta

være fornøyd med

åbot

Meningsgruppe: 2

dusør


Andre relevante treff:

gjengjelde

gjengjeldelse

til gjengjeld

til gjengjeld for
© Wild Wild Web 2012