Synonymer.no

gjeng

Meningsgruppe: 1

avdeling

bande

brorskap

bølge

bøling

drift

ferd

flokk

forsamling

fraksjon

friskare

følge

gerilja

gruppe

hale

haleheng

hjord

hop

horde

horg

hurv

hær

hærskare

junta

kameratflokk

kleresi

klikk

klump

klynge

kobbel

kodilje

kompani

konsorter

kostebinderi

koteri

lag

lyd

masse

mengde

mug

muge

mylder

parti

populasjon

rei

seksjon

selskap

skare

skokk

skrei

smale

stim

stimmel

sto

sulamitt

sverm

tog

tropp

trupp

utvalg

vrimmel

yr


Andre relevante treff:

gjenge

gjengs

gjengi

gjengrodd

gjengjeld

gjenglans

gjenganger

gjengjelde

B-gjengen

gjengivende

gjengis med

gjengivelse

A-gjengen

omgjengelig

gjengjeldelse

forgjenger

fotgjenger

tilgjengelig

forgjengelig

løsgjenger

vanegjengeri

utilgjengelig

til gjengjeld

uforgjengelig

kirkegjenger

lediggjenger

søvngjengeri

likbegjengelse

tilgjengelig var

dobbeltgjenger

til gjengjeld for

søvngjengeraktig
© Wild Wild Web 2012