Synonymer.no

gjeldsbrev

Meningsgruppe: 1

akkreditiv

akt

aktstykke

anvisning

ark

arkivalie

arkivalierpl

attest

bilag

brev

charter

diplom

dokument

dossier

holograf

ihendehaverpapir

note

papir

patent

revers

side

sirkulære

skjøte

skrift

skriftstykke

skriv

Meningsgruppe: 2

obligasjon

Meningsgruppe: 3

omskifte

veksel

veksling
© Wild Wild Web 2012