Synonymer.no

gjøre vitterlig

Meningsgruppe: 1

anmelde

avsi

bekjent

betegne

betyde

beviselig

bli vitterlig

deklarere

demonstrere

erklære

faktisk

forkynne

gi uttrykk for

kjent

konstatere

kunngjøre

legge for dagen

manifest

manifestere

markere

meddele

notorisk

offentliggjøre

opplagt

si

signalisere

tilkjennegi

ubestridelig

unektelig

uomtvistelig

uttale

uttrykke

vise

vitterlig

ytre

åpenbar
© Wild Wild Web 2012