Synonymer.no

gjøre utkast til

Meningsgruppe: 1

feste seg

forfatte

henge

kladde

klebe

lage

skrive

unnfange

Meningsgruppe: 2

konsipere

Meningsgruppe: 3

akte

arrangere

beregne

budsjettere

disponere

disposisjon

forarbeid

forberede

forslag

forsøk

fremlegg

idé

kalkulere

kladd

konsept

konstruere

krokering

kroki

layout

legge opp

legge til rette

overveie

plan

planlegge

proposisjon

prosjekt

prosjektere

punktasjon

riss

skisse

skissere

skjelett

stikke ut

studie

tenke

tilrettelegge

utarbeide

utkast
© Wild Wild Web 2012