Synonymer.no

gjøre ugjort

Meningsgruppe: 1

abrogere

annullere

avbryte

avlyse

avoppfinne

avskaffe

eliminere

erklære død og maktesløs

fjerne

gjøre om

gjøre slutt på

inndra

likvidere

mortifisere

nulle

omgjøre

omstøte

oppheve

oppløse

preskribere

sette ut av funksjon

sette ut av kraft

slette

stanse

stryke

suspendere

tilbakekalle

underkjenne

utelukke
© Wild Wild Web 2012