Synonymer.no

gjøre tydelig

Meningsgruppe: 1

aksentuere

betone

fremheve

fremholde

gjøre oppmerksom på

innskjerpe

markere

poengtere

presisere

påpeke

trekke frem

understreke

urgere

utheve

utmerke
© Wild Wild Web 2012