Synonymer.no

gjøre til skamme

Meningsgruppe: 1

gjendrive

motbevise

Meningsgruppe: 2

anstendighet

skam

Meningsgruppe: 3

beskjemmelse

bringe skam over

dessverre

fordervet

fornedrelse

forsmedelse

gjøre skam på

infami

kaste

måke

nedverdigelse

overgå

prostitusjon

rydde

skam å si

skam-

skjensel

skovle

skuffe

spott og spe

tort

vanheder

vanære

Meningsgruppe: 4

bedra

bedrøve

desillusjonere

skuffende

skuffet

svike

svikte
© Wild Wild Web 2012