Synonymer.no

gjøre slutt på

Meningsgruppe: 1

abrogere

annullere

avblåse

avbryte

avlyse

avskaffe

avslutte

avvikle

begi

bite av

bringe til opphør

demme opp for

eliminere

ende

erklære død og maktesløs

fjerne

forhindre

gjøre om

gjøre ugjort

hindre

hjøre ugjort

inndra

kutte ut

likvidere

mortifisere

nedlegge

nulle

nulle ut

omgjøre

omstøte

oppheve

oppløse

preskribere

sette bom for

sette en stopper for

sette punktum for

sette ut av funksjon

sette ut av kraft

sette ut funksjon

slette

slutte

sperre

stanse

stemme

stille

stoppe

stryke

suspendere

tilbakekalle

underkjenne

utelukke

Meningsgruppe: 2

avgjøre
© Wild Wild Web 2012