Synonymer.no

gjøre seg gjeldende

Meningsgruppe: 1

akte

anføre

angå

bemerke

bli var

dominere

ense

erverve

føle

gangbar

gjeldende

gjøre gjeldende

gjøre krav på

hensyn

herske

hevde

kastrere

når det gjelder

påberope seg

påstå

Meningsgruppe: 2

anmerke

Meningsgruppe: 3

bestå

briljere

dyrke

gjødsle

hevde seg

komme fra det

konkurrere

stå seg

Meningsgruppe: 4

begunstige

eksellere

fremheve

gjøre seg bemerket

glimre

ha som fortrinn

ha som kjennemerke eller kjennetegn

ha som sin fremste egenskap

hedre

karakterisere

presentere seg

utmerke

utmerke seg

utmerke seg ved

vinne ry
© Wild Wild Web 2012