Synonymer.no

gjøre seg flid

Meningsgruppe: 1

anspenne

anstrenge

belaste

bry

Meningsgruppe: 2

anstrenge seg

arbeide

bale

beflitte seg

bemøye seg

gjøre seg umak

gjøre sitt beste

henge i

konsentrere seg

legge an på

legge seg i selen

leite på

møye seg

møyes

røyne på

slite

streve

stå på

ta i

trette

umake seg

utmatte
© Wild Wild Web 2012