Synonymer.no

gjøre opp

Meningsgruppe: 1

avgjøre

avregne

avskaffe

avskjedige

avslutte

avsluttende

avstå

avvikle

balansere

bekoste

besegle

bestride

betale

bli ferdig med

blø

bringe i havn

bringe til ende

danne baktropp

dekke

endelig

erlegge

erstatte

finansiere

fullbyrde

fullende

få fra hånden

få unna

gi

gi ut

gjengjelde

gjøre en ende på

gjøre ferdig

godtgjøre

heve

holde skadesløs

honorere

innfri

innløse

klarere

komme sist

krone

kvitte

legge ned sluttsteinen

legge siste hånd på

legge ut

likvidere

lønne

manøvrere

oppheve

opphøre

oppløse

ordne

punge ut

påskjønne

runde av

saldere

selge

sette sjøbein

siste

skvære opp

slutte

spandere

spytte i bøssa

stanse

svare

tilendebringe

utbetale

utligne

utrede

yte

Meningsgruppe: 2

avrunde

Meningsgruppe: 3

gane

mage

sløye


Andre relevante treff:

gjøre opprør

gjøre opp fisk

gjøre opp varme

gjøre opphevelser

gjøre oppmerksom på

gjøre opphevelser mot
© Wild Wild Web 2012