Synonymer.no

gjøre motstand

Meningsgruppe: 1

disputere

duellere

faite

fighte

ikke harmonere

kive

kjekle

kjempe

krangle

krige

munnhugges

opponere

reostat

rykke i marken

slåss

stampe mot brodden

stride

stå i motstrid med

støte an mot

trette

være på krigsstien

være uenig

være uforenlig med

Meningsgruppe: 2

forsvar
© Wild Wild Web 2012