Synonymer.no

gjøre gjeldende

Meningsgruppe: 1

anføre

angå

appellere til

bedyre

befale over

bemerke

dirigere

dominere

erklære

erverve

forfekte

fremholde

føre i marken

gangbar

gjeldende

gjøre krav på

gjøre seg gjeldende

henge hatten på

henskyte seg under

hensyn

henvise

herske

hevde

holde seg til

kastrere

når det gjelder

oppgi

postulere

pukke på

påberope seg

påstå

referere til

skylde på

skyte seg inn under

støtte seg til

ta til inntekt

unnskylde seg med

uttale

ville ha det til

vise

Meningsgruppe: 2

angi
© Wild Wild Web 2012