Synonymer.no

gjøre et overslag

Meningsgruppe: 1

ansette

anslag

anslå

avmåle

bedømme

beregne

beregning

budsjett

dimensjonere

disponere

estimere

forutberegne

kalkulere

kvantifisere

måle

oppgave

oppgi

overslag

overveie

planlegge

regne med

regne ut

spå om

ta i betraktning

taime

tallfeste

tenke etter

time

utregne

vurdere
© Wild Wild Web 2012