Synonymer.no

gjøre bot

Meningsgruppe: 1

angerfull

angergiven

angre

angrende

attre seg

avsverge

bebreide seg

bebreide seg selv

begråte

beklage

betale

botferdig

brødebetynget

bøte

fortryde

fortryte

få angre

føle anger over

gremme seg

gå i seg selv

krype til korset

lide

ombestemme seg

pønitere

skamfull

skyldbetynget

skyldbevisst

sone

svi

sønderknust

sørge over

trege

unngjelde

være lei for

ønske ugjort

Meningsgruppe: 2

avhjelpe

erstatte

gjenopprette

gjøre godt igjen

opprette

råde bot

Meningsgruppe: 3

bøte på

flikke

forbedre

gjøre i stand

hele

lappe

reparere

rette

stelle

stoppe

utbedre

vele

vøle
© Wild Wild Web 2012