Synonymer.no

gjøre

Meningsgruppe: 1

abonnere

anrette

anstifte

anstille

anstille seg

ansvar

arbeide

arbeide med

arrangere

avfyre

avføde

avgjøre

avholde

avle

avlegge

avstedkomme

avtjene

bedrive

befatte seg med

begynne

begå

bemerke

beordre

berede

bese

beskjeftige seg med

beslutte

bestemme

bestille

besvare

besøke

besørge

betrakte

bevirke

bibringe

booke

bringe klarhet i

bygge

bygge opp

bære seg at med

danne

debet

dosere

drive

dyrke

effektuere

eksekutiv

eksekvere

eksersere

eksportere

fabrikkere

fatte

fatte en beslutning

finne

finne opp

finne på

foranledige

foranstalte

forarbeide

fordrive tiden med

foresette seg

foreta

foreta seg

forholde seg

forkynne

forme

forpliktelse

forrette

forvalte

forvolde

forårsake

forøve

frembringe

fremføre

fremkalle

fremme

fremstille

fullbyrde

fullføre

fullført

fungere

få i stand

få til

få til følge

føre med seg

føre til

generere

gi

gi støtet til

gjeld

gjennomføre

gjennomgå

gjette

gjøre det klart for

gjøre en beslutning om

gjøre modell

gjøre seg skyldig i

gjøre tjeneste

ha for seg

ha fore

ha seg

henge sammen

hevde

holde

holde på med

hugfeste

håndheve

i grevens tid

i rette øyeblikk

implementere

innpode

innprente

innprente seg

iverksette

jobbe

kjøre

klare

komme av

komme seg

konsipere

konstruere

kreere

lage

late som om man er

legge på hjerte

lære

medføre

merke seg

mosjonere

måtte

oppbygge

oppfinne

oppklare

passe

planlegge

plikte

praktisere

prege

produsere

provosere

påføre

realisere

repetere

risse

røkje etter

sammenføye

sette i gang

sette ut i livet

simulere

skaffe

skape

skisse

skjøtte

skreddersydd

skyld

skylde

som bestilt

spille

stifte

stille seg

synd

ta

ta en beslutning

ta seg for

tegne

terpe

til pass

tilføye

tilvirke

tjenestegjøre

treffe

treffe en beslutning

trene

trimme

tyde

undervise

utarbeide

utfolde

utføre

utgi seg for

utkast til

utrette

utvirke

utøve

utøvende

vareta

vedta

vekke

virkeliggjøre

volde

voldes av

være

være den en har å takke for

være nødt til

være opptatt med

være skyld i

være å forstå

være årsak til

øve

Meningsgruppe: 2

bidra


Andre relevante treff:

gjøren

ugjøre

gjøre av

gjøre om

gjøre bot

gjøre arg

gjøremål

gjøre åt

gjøre vel

gjøre opp

gjøre noe

gjøre rik

gjøre seg

gjøre for

gjøre det

gjøre til

avgjøre

utgjøre

omgjøre

gjøre sitt

gjøre enig

gjøre løs

gjøre tegn

gjøre glad

gjøre ondt

gjøre lite

gjøre monn

gjøre klar

gjøre narr

gjøre redd

gjøre fast

gjøre ære

gjøre slutt

frigjøre

gjøre kjent

gjøre holdt

gjøre trist

gjøre blind

gjøre forbi

gjøre susen

misgjøre

gjøre frisk

rengjøre

gjøre vondt

gjøre liten

gjøre bedre

forgjøre

gjøre solid

avgjørende

gjøre ferdig

gjøre furore

gjøre gammel

gjøre mørke

gjøre modell

gjøre ut for

avgjørelse

velgjører

gjøre urolig

gjøre ugjort

gjøre avbikt

gjøre gyldig

gjøre gravid

gjøre opprør

gjøre i stand

gjøre narr av

gjøre knefall

gjøre anskrik

kunngjøre

godtgjøre

reingjøre

gjøre seg til

gjøre til sin

gjøre tydelig

blidgjøre

gjøre kur til

redegjøre

gjøre stas av

utgjøre for

gjøre fortred

gjøre folk av

gjøre bruk av

gjøre et hode

gjøre nervøs

klargjøre

gjøre motstand

godgjørende

gjøre med barn

gjøre seg umak

gjøre utslaget

gjøre tjeneste

gjøre vanntett

gjøre vesen av

gjøre vold på

gjøre til lags

gjøre stas på

velgjørende

gjøre ære på

gjøre seg flid

gjøre seg fore

gjøre skam på

gjøre opp fisk

gjøre rådelig

frigjørende

gjøre alvor av

gjøre arveløs

gjøre det godt

gjøre i penger

gjøre hærverk

gjøre ende på

gjøre krus på

gjøre fortgang

gjøre kål på

gjøre krus for

gjøre krav på

gjøre bankerott

gjøre på trass

godgjørenhet

gjøren og laten

gjøre forskjell

gjøre vendereis

gjøre slutt på

gjøre skøy med

gjøre urett mot

gjøre seg liten

gjøre vitterlig

gjøre det mulig

gjøre gjeldende

gjøre rent bord

gjøre nummer av

gjøre hudskifte

gjøre noe etter

gjøre inngrep i

ettergjøre

gjøre innhogg i

gjøre opp varme

bløtgjøre

muliggjøre

gjøre kjent med

gjøre kompliment

gjøre sitt beste

gjøre seg lystig

gjøre til skamme

gjøre en stridig

gjøre sin entré

gjøre til latter

gjøre strandhogg

gjøre utkast til

godtgjørelse

gjøre det av med

gjøre døgervill

gjøre godt igjen

gjøre noe av seg

redegjørelse

helliggjøre

gjøre et overslag

herliggjøre

billedgjøre

redegjøre for

synliggjøre

gjøre underverker

dyktiggjøre

gjøre store øyne

om å gjøre

gjøre en ende på

gjøre opphevelser

gjøre gode penger

gjøre regning med

gjøre om i penger

gjøre framlegg om

gjøre fremlegg om

gjøre hakkemat av

undergjørende

gjøre en noe etter

gjøre seg bemerket

gjøre seg klar til

altavgjørende

gjøre inntrykk på

saliggjørende

gjøre helomvending

gjøre med overlegg

gjøre fortgang med

epokegjørende

gjøre seg skyldig i

gjøre overslag over

frigjøre seg for

gjøre seg gjeldende

levendegjøre

gjøre seg begrep om

gjøre det visst med

bekjentgjøre

fyllestgjøre

gjøre en ulykke på

gjøre det klart for

umyndiggjøre

gjøre til syndebukk

tydeliggjøre

godgjøre seg med

gjøre oppmerksom på

gjøre vold på fakta

gjøre seg ferdig med

gjøre sitt fornødne

gjøre vei i vellinga

gjøre myk eller mør

gjøre en distinksjon

gjøre svenske av seg

gjøre seg til latter

gjøre livet surt for

dyktiggjøre seg

gjøre et hode kortere

gjøre sin oppvartning

nyttiggjøre seg

virkeliggjøre

verdsliggjøre

legemliggjøre

gjøre opphevelser mot

tilintetgjøre

ha å gjøre med

tjenestegjøre

gjøre varm om hjertet

gjøre vannavstøtende

gjøre til virkelighet

gjøre det til en regel

gjøre en beslutning om

fyllestgjørende

gjøre seg fortjent til

gjøre seg til gode med

fyldestgjørende

bekjentgjørelse

offentliggjøre

dyktiggjøre seg i

vanskeliggjøre

anskueliggjøre

uskadeliggjøre

gjøre regning uten vert

gjøre til gjenstand for

gjøre seg forhåpninger

gjøre seg til venns med

gjøre en rangen stridig

latterliggjøre

lykksaliggjøre

gjøre seg fortrolig med

gjøre sine hoser grønne

gjøre seg til herre over

virkeliggjørelse

tilintetgjørelse

tilintetgjørende

legemliggjørelse

kostgodtgjørelse

sannsynliggjøre

rettferdiggjøre

mangfoldiggjøre

nødvendiggjøre

gjøre rent bordklargjøre

gjøre et godt inntrykk på

gjøre seg til talsmann for

gjøre som én blir fortalt

offentliggjørelse

latterliggjørelse

mistenkeliggjøre

fullstendiggjøre

gjøre en mygg til en elefant

rettferdiggjørelse

gjøre sine hoser grønne hos

gjøre en fjær til fem høns

gjøre en fjær til syv høns

som lar seg gjøre

ikke gjøre fra eller til

ikke gjøre forskjell på

rettferdiggjøre seg

ikke gjøre skam på maten

tjenestegjøreMateriale

gjøre gode miner til slett spill

som ikke har noe med saken å gjøre
© Wild Wild Web 2012