Synonymer.no

gjø

Meningsgruppe: 1

bjeffe

boffe

fare

gi hals

glamme

gneldre

halse

halsende

heseblesende

søke

voffe

vovve

Meningsgruppe: 2

feite

Meningsgruppe: 3

fete

fråsse

fråtse

meske

meske seg

roste


Andre relevante treff:

gjøk

gjøn

gjøs

gjøne

gjøre

gjøle

gjøren

gjørme

gjøing

gjøgle

gjømme

gjøgler

gjødsel

ugjøre

gjødsle

gjørlig

gjø seg

gjøre av

gjødning

gjøre om

gjøle for

gjøre for

gjøre åt

gjøre vel

gjøremål

gjørs på

omgjøre

ugjørlig

gjøre til

utgjøre

gjøre det

gjøre bot

gjøre noe

gjøre rik

gjøre seg

gjøre arg

gjøre opp

avgjøre

gjøre ære

gjøre monn

gjøre tegn

gjøre narr

gjøre sitt

gjøre enig

gjøre ondt

gjøre redd

gjøre løs

oppgjør

gjøre klar

gjøre lite

gjøre fast

gjøre glad

gjøre holdt

gjøre kjent

gjøre liten

forgjøre

gjøre blind

gjøre frisk

frigjøre

gjør vel å

gjøre trist

rengjøre

misgjøre

gjøre susen

gjøre solid

gjøre bedre

gjøglebilde

gjøglespill

gjøre vondt

gjøre slutt

gjøre forbi

gjøre gammel

gjøre gravid

gjøre furore

leirgjøk

gjøre ugjort

gjøre urolig

gjøre ut for

avgjørende

avgjørelse

gjøre modell

gjøre ferdig

gjøre gyldig

gjøre mørke

velgjører

gjøre avbikt

gjøre folk av

gjøre knefall

gjøre i stand

kunngjøre

klargjøre

reingjøre

gjøre bruk av

gjøre opprør

gjørs

redegjøre

blidgjøre

gjøre narr av

gjøre nervøs

gjøre til sin

gjøre kur til

gjøre tydelig

gjøre seg til

gjørt

gjøre stas av

gjøre anskrik

gjøre fortred

utgjøre for

frigjøring

godtgjøre

medgjørlig

gjøre et hode

gjøre det godt

gjøre alvor av

gjøre til lags

gjøre opp fisk

godgjørende

foregjøgle

gjøre tjeneste

gjøre seg fore

gjøre arveløs

gjøre motstand

gjøre skam på

gjøre seg flid

gjøre utslaget

gjøre seg umak

frigjørende

gjøre rådelig

gjøre stas på

gjøre vanntett

velgjørende

gjøre krav på

gjøre krus for

gjøre krus på

gjøre hærverk

gjøre vold på

gjøre fortgang

gjøre ære på

gjøre ende på

gjøre kål på

gjøre i penger

gjøre vesen av

gjøre med barn

gjøre inngrep i

kunngjøring

gjøre innhogg i

gjøre slutt på

gjøre bankerott

godgjørenhet

gjøre skøy med

klargjøring

bløtgjøre

umedgjørlig

gjøre det mulig

gjøre hudskifte

gjøre urett mot

gjøre seg liten

ettergjøre

gjøre vitterlig

gjøre kjent med

gjøre vendereis

gjøre nummer av

gjøre noe etter

gjøre forskjell

gjøren og laten

gjøre på trass

gjøre rent bord

muliggjøre

gjøre gjeldende

gjøre opp varme

godtgjørelse

gjøre en stridig

gjøre til latter

gjøre døgervill

gjøre godt igjen

gjøre sin entré

gjøre strandhogg

gjøre sitt beste

gjøre til skamme

redegjørelse

gjøre seg lystig

gjøre kompliment

gjøre utkast til

gjøre noe av seg

gjøre det av med

billedgjøre

gjøre store øyne

gjøre fremlegg om

gjøre om i penger

gjøre framlegg om

gjøre et overslag

redegjøre for

gjøre opphevelser

kunstgjødsel

om å gjøre

gjøre hakkemat av

herliggjøre

helliggjøre

gjøre underverker

dyktiggjøre

naturgjødsel

gjøre en ende på

gjøre gode penger

synliggjøre

gjøre regning med

altavgjørende

gjøre med overlegg

saliggjørende

gjøre inntrykk på

gjøre en noe etter

gjøre fortgang med

gjøre helomvending

gjøre seg bemerket

epokegjørende

undergjørende

gjøre seg klar til

frigjøre seg for

tydeliggjøre

umyndiggjøre

bekjentgjøre

gjøre til syndebukk

gjøre en ulykke på

gjøre det visst med

levendegjøre

gjøre seg begrep om

fyllestgjøre

godgjøre seg med

gjøre overslag over

gjøre det klart for

gjøre seg skyldig i

gjøre seg gjeldende

gjøre seg ferdig med

gjøre livet surt for

gjøre sitt fornødne

gjøre myk eller mør

drive gjøn med

gjøre seg til latter

gjøre oppmerksom på

gjøre svenske av seg

gjøre en distinksjon

gjøre vei i vellinga

gjøre vold på fakta

virkeliggjøre

gjøre opphevelser mot

fremmedgjøring

mineralgjødsel

nyttiggjøre seg

verdsliggjøre

gjøre et hode kortere

tilintetgjøre

tjenestegjøre

legemliggjøre

gjøre vannavstøtende

handelsgjødsel

gjøre varm om hjertet

dyktiggjøre seg

gjøre til virkelighet

gjøre sin oppvartning

ha å gjøre med

fyllestgjørende

gjøre seg fortjent til

som gjør forskjell

bekjentgjørelse

gjøre det til en regel

gjøre en beslutning om

fyldestgjørende

gjøre seg til gode med

gjøre seg fortrolig med

gjøre til gjenstand for

anskueliggjøre

gjøre seg til venns med

dyktiggjøre seg i

rengjøringsassistent

offentliggjøre

frigjøringsbevegelse

uskadeliggjøre

gjøre regning uten vert

lykksaliggjøre

vanskeliggjøre

latterliggjøre

gjøre en rangen stridig

gjøre seg forhåpninger

tilintetgjørende

gjøre seg til herre over

kostgodtgjørelse

tilintetgjørelse

legemliggjørelse

virkeliggjørelse

gjøre sine hoser grønne

sannsynliggjøre

gjøre rent bordklargjøre

nødvendiggjøre

rettferdiggjøre

mangfoldiggjøre

gjøre seg til talsmann for

gjøre et godt inntrykk på

gjøre som én blir fortalt

latterliggjørelse

offentliggjørelse

fullstendiggjøre

mangfoldiggjøring

mistenkeliggjøre

gjøre en mygg til en elefant

gjøre en fjær til syv høns

gjøre en fjær til fem høns

rettferdiggjørelse

gjøre sine hoser grønne hos

rettferdiggjøre seg

ikke gjøre forskjell på

som lar seg gjøre

ikke gjøre fra eller til

tjenestegjøreMateriale

ikke gjøre skam på maten

gjøre gode miner til slett spill

som ikke gjør en katt fortred

forstår at man har gjørt noe galt

som ikke har noe med saken å gjøre
© Wild Wild Web 2012