Synonymer.no

gi uttrykk for

Meningsgruppe: 1

anmelde

avsi

avsløre

betegne

bety

betyde

bevis

bevitne

deklarere

demonstrere

erklære

forestille

forkynne

gi

gjøre vitterlig

konstatere

kunngjøre

legge for dagen

manifestere

markere

meddele

motsvare

offentliggjøre

pant

representere

røbe

se ut som

se ut til

si

signalisere

stå for

symbol

symbolisere

tale for

tegne

tilkjennegi

tyde på

uttale

uttrykke

varsle

ville si

virke som

vise

vitne om

vitnesbyrd

være

være tegn på

være utlagt

ytre

Meningsgruppe: 2

minne om
© Wild Wild Web 2012