Synonymer.no

gi tilsagn om

Meningsgruppe: 1

avtale

bebude

bedyre

binde

binde seg til

forespeile

forjette

forplikte seg til

forsikre

garantere

ja

love

løfte

ord

påta

samtykke

spå

stille i utsikt

tilby

tilsagn

tilsi

utlove dusør
© Wild Wild Web 2012