Synonymer.no

gi seg i kast med

Meningsgruppe: 1

angripe

anlegge

anstifte

begrense

begynne

binde

binde an med

binde seg til

debutere

etablere

forplikte

gi seg til

gripe an

grunne

grunnlegge

gå i gang

gå løs på

hemme

hodeplagg

igangsette

initiere

innlate seg på

innlede

innskrenke

innvie

intonere

introdusere

istemme

iverksette

kjøre i gang

lansere

love

låse fast

nedsette

oppgi

opprette

påbegynne

sette fast

sette i

sette i gang

skaut

skride til verket

slå inn på

slå seg på

slåss med

starte

starte opp

stikke i

ta fatt

ta fatt på

ta hull på

ta på

ta til

takle

åpne

Meningsgruppe: 2

bakbinde
© Wild Wild Web 2012