Synonymer.no

gi seg

Meningsgruppe: 1

adlyde

avbryte

belegge

brekke

briste

brotne

bryte

bønnhøre

danse etter vedkommendes pipe

ende

falle til fote

fire

forbi

forstumme

forsvinne

forta seg

føye

føye seg

gi

gi etter

gi opp

gå i stykker

gå inn

holde

høre opp

innrette

innstille

jenke seg

kapitulere

knekke

koble ut

kutte ut

lempe

likvidere

lykte

måtte

måtte bite i gresset

nedlegge

opphøre

opphørt

ordne

pausere

resignere

rette seg

revne

slitne

slutte

slå feil

sprekke

sprenges

springe

stanse

stenge

strekke våpen

stryke flagget

tillempe

tilpasse

underkaste seg

underordne seg

utgå

utløpe

vike

Meningsgruppe: 2

brekke seg

Meningsgruppe: 3

rage

rave

rokke

rugle

vakle

Meningsgruppe: 4

ambivalent

betenke seg

holdningsløs

nøle

rådløs

svak

tvile

tvilrådig

ubesluttsom

ujevn

usikker

ustadig

ustø

utrygg

vaklende

vaklevoren

vankelmodig

vingle


Andre relevante treff:

begi seg

gi seg til

gi seg over

gi seg av med

gi seg ut for

gi seg god tid

gi seg mine av

omgi seg med

utgi seg for

gi seg over for

hengi seg til

ikke gi seg

gi seg til kjenne

gi seg i kast med

overgi seg til

gi seg utseende av å være
© Wild Wild Web 2012