Synonymer.no

gi plass for

Meningsgruppe: 1

gi klarsignal

tillate

unne

Meningsgruppe: 2

foranledige

fri

gi anledning til

lovlig

muliggjøre

sette i stand til

tillatt
© Wild Wild Web 2012