Synonymer.no

gi kjøtt på beinet

Meningsgruppe: 1

anskueliggjøre

framtre

konkretisere

sette ut i livet

tydeliggjøre

utføre

virkeliggjøre

vise

visualisere
© Wild Wild Web 2012