Synonymer.no

gi fra seg

Meningsgruppe: 1

avgi

måtte ut med

Meningsgruppe: 2

gi

meddele

måtte ut med

nedlegge

utvikle

yte

Meningsgruppe: 3

avlevere

ekstradere

gå i arv

nedarves

overantvorde

overgi

overlevere

overleveres

traderes

utlevere
© Wild Wild Web 2012