Synonymer.no

gi beskjed om

Meningsgruppe: 1

advisere

anføre

angi

anmerke

annonsere

anslå

antyde

anvise

bekjentgjøre

bemerke

betegne

bud

budskap

erklære

etterretning

fastslå

forklare

forkynne

fortelle

fremføre

fremsi

gi melding om

gjøre kjent

indikere

informere om

innskyte

kjennskap

kunngjøre

kunnskap

markere

meddele

meddelelse

melde

melding

mæle

nevne

offentliggjøre

oppgi

opplyse

opplyse om

orde

peke på

proklamere

påpeke

påstå

sannsagn

si

tilkjennegi

underretning

utbryte

uttrykke

vise

Meningsgruppe: 2

anvisning
© Wild Wild Web 2012